Styrelsen

Maila gärna dina frågor till styrelsen@hallsbergsrk.se.

Ulrika Larsson

Ordförande

Marie-helen Jonsson

Vice ordförande

Lena Fryxell

Sekreterare

Camilla Gustavsson

Kassör

Cecilia Landahl

Ledamot

Ulrika Dahlin

Suppleant

Tanja Balke

Suppleant

Thorsten Michelfelder

Suppleant