Ridkontrakt

Träffar: 2018

RIDKONTRAKT, HALLSBERGS RIDKLUBB

(finns som uskriftvänlig pdf-fil här)

Jag har tagit del av och läst Hallsbergs ridklubbs trivselregler och godkänner ridkontraktet:


Namn______________________________________________ Ridgrupp____dag kl______

Adress_____________________________________________

Ort________________________________________________

Målsmans underskrift (gäller barn och ungdomar under 18 år)

Namn______________________________________________

Personnummer______________________________________

Skriv ut