Ta det försiktigt på vägen upp till ridskolan

Under tjällossningen ber vi er att köra lugnt och försiktigt på vägen upp till ridskolan. Under april kommer vägen att underhållas och det kan då bli något begränsad framkomlighet.