Uppstart för nybörjargrupp för ungdomar och vuxna


Vi startar upp en nybörjargrupp!
* Torsdagar  KL 19.30-20.20

240kr/lektion betalas månadsvis via faktura, lektionerna betalas månadsvis i förskott. 30 dagar uppsägningstid på platsen . Medlemsavgift tillkommer.

Kom med er anmälan snarast till kontoret@hallsbergsrk.se