Välkommen på årsmöte

Du som medlem eller förälder till medlem bjuds in att delta på klubbens årsmöte.

Datum och tid: 25 februari kl 15:00

Plats: Hallsbergs ridklubb, Lindhult

Dagordning för årsmötet, verksamhetsberättelse, årsbokslut, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner kommer finnas i pärm i cafeterian senast den 18 februari.

Vill du som medlem lämna in en motion till årsmötet? Då ska den vara inlämnad till styrelsen senast den 4 februari. Maila in din motion till styrelsen@hallsbergsrk.se

Varmt välkomna!