Livskraftig ridskola

Livskraftig ridskola för alla
Ett LEADER-projekt.

Syftet med projektet är att öppna ridskoleföreningen för nya grupper, barn och funktionshindrade, öka säkerheten och få en livskraftig förening öppen för alla oavsett ålder, bakgrund eller fysisk och psykisk funktion.

Målet med projektet är att bygga lösdriftsstall avsedd för bättre hästvälfärd och pedagogisk hästhållning som är tillgänglig för ny målgrupp och att utbilda personal i pedagogik för småbarn, funktionsvariationer och HLR.

 

 Aktivitet Start - Slut  Kostnad 
 Byggnation lösdrift 47 & 76 kvm Foderhäckar  25/11 2019 (klar december 2019)  Investeringar: 530 000 kr
 Utbildning av personal i pedagogik för småbarn, funktionsvariationer och HLR. Inköp säkerhetsdetaljer. Skyltning, tillgänglighet.  Januari 2020 – september 2020  Investeringar: 85 000 kr Övriga kostnader: 194 000 kr
 Inköp av hästar (handikapp 2, B/Cponnys 3 st)  Januari 2019 – september 2020  Övrig kostnad: 185 000 kr
     
 Administration, projektledning, ekonomi.    Övrig kostnad: 220 000 kr

 

 

Ladda ner PDF-projektpräsentationen!

 


Skriv ut   E-post