Hästhållningspolicy

För säkerhet och trevnad!

 

Policy gällande hästhållning är viktigt ur flera aspekter. Policyn syftar till att sätta hästens välbefinnande i centrum samt att arbetsuppgifterna löses på ett sätt som är säkert för häst och människa. Hallsbergs Ridklubb är ansluten till Svenska Ridsportförbundet och det är deras policy som ligger till grund för denna policy.

Ridskolan ska föregå med gott exempel i alla avseenden. En del av detta är att anläggningen alltid ska vara i besöksskick. Det är en plats för kunskapsinhämtning och den ska ge en god grund för hästhållning. Hästhållningspolicyn är en vägledning i arbetet med och handhavandet av hästar.

Kunskap och gott omdöme kring hästen innebär att man förstår och delvis kan förutse hästens reaktioner, visar ordningssinne, arbetar rationellt, effektivt, ekonomiskt och ergonomiskt riktigt, har för uppgiften lämplig klädsel samt även visar ett gott värdskap.

Dokumentet är en beskrivning av det dagliga arbetet med hästar. Nya elever, nya uppstallade och ny personal ska sätta sig in i dokumentet samt reflektera över hur hästhållningen och hanteringen av hästen utförs på ett yrkesmässigt och professionellt sätt.

Vilket förhållnings- och arbetssätt ska jag ha för att lösa alla uppgifter så att hästens välbefinnande sätts i centrum och dessutom med ett säkerhetstänkande?

För att minska antalet framtida hästolyckor samt för att höja den yrkesmässiga standarden har personal och elever ett särskilt ansvar. Personal och elever visar i sitt arbete med hästar gott omdöme och är goda förebilder. Och det är detta vi på Hallsbergs Ridklubb ska följa.

 

Säkerhetsrutiner

Personlig skyddsutrustning (bärs vid respektive aktivitet)

Ridning

 

Hjälm, ridbyxor, ridstövlar eller ridskor. Uppsatt hår.
Handskar rekommenderas. Skyddsväst rekommenderas vid vid all ridning för vuxna, dock inget måste. För juniorer är skyddsväst obligatoriskt.

Körning, longering och tömkörning

 

Hjälm, handskar, lämpliga skor och eventuellt pisk. Juniorer är skyddsväst obligatoriskt.

Reflexer

 

Reflexer används vid ridning i mörker.

Instruktörsarbete

 

Klädd i förhållande till väderleken.

Stallarbete

 

Ändamålsenlig klädsel. Sko med stålhätta rekommenderas.
Uppsatt hår. Hörlurar eller hörsnäcka bärs inte under stallarbete eller hantering av häst.

Hästhantering

 

Grimma med grimskaft ska användas när
häst leds.
Ridskolans elever, upp till 10 år, ska bära hjälm när de hanterar häst i stallet. Ledare vid nybörjarlektioner ska bära hjälm. Detta gäller ledare upp till 13 år.

 

Klädsel m.m.

Klädsel

 

Klädseln ska vara ändamålsenlig med iakttagande av korrekt personlig skyddsutrustning. Linne med bar axel och shorts används inte i stallarna i samband med ridning.

Mobiltelefon

 

Som ung och/eller oerfaren ska du inte tala i telefon till häst eller vid hanterande av häst. Mobiltelefonanvändande bör undvikas av alla vid hästhantering.

Hundar

 

Hålles kopplade på anläggningen. Ridbanor ska vara fria från hundar. På läktaren ska hunden vara kopplad och stillsam.

Värdskap

 

Eftersom vi vill ge ett välkomnande intryck hälsar vi på alla samt hjälper dem tillrätta som behöver det.

 

Leda häst

Utrustning

 

Grimma används tillsammans med grimskaft. Även i stallet ska grimskaft användas. Personlig skyddsutrustning beaktas. Hjälm bör bäras vid promenad med häst.

Genomförande

 

Hästen förs kontrollerat och korrekt med föraren vid hästens bog. Tvåhandsfattning med grimskaft eller ledtygel gäller. Är hästen utrustad med träns leds den av ridskoleelever med tygeln uppe på halsen och för privatekipage antingen med tygeln uppe på halsen eller nedtagen med tvåhandsfattning.

Genom dörr

 

Öppna dörren/grinden helt och ställ upp den med därför avsedd hake. För hästen genom passage. Därefter stängs dörren/grinden. Vid smal passage gå före hästen samt var uppmärksam så att inte del av utrustning fastnar i något.

 

Hagutsläpp

Utrustning

 

Se leda häst.

Genom grind

 

Öppna grinden helt. För in hästen och vänd den med huvudet mot grinden, stäng.

Släpp

 

Släpp hästen – gå lugnt därifrån.

Släpp av flera hästar

 

För in alla hästar samtidigt i hagen. Hästarna ställs upp med
säkerhetsavstånd (minst 3 meter lucka) Vänd dem mot staketet,
håll med vänster hand över nosryggen och släpp samtidigt på given signal.

Stängd grind

 

Grinden hålls stängd även när hagen är tom. Observera att översyn av hagen skall ha skett före släpp.

 

Ridning

Upp- och avsittning

 

Två ryttare eller flera ställer upp sina hästar på en linje och upp- och avsittning sker samtidigt. Vid ridning i grupp: hästarna förs in och ut ur stallet samtidigt.

I ridhus eller på ridbana sker upp- och avsittning på medellinjen. Alla ridskolans elever sitter upp med pall.

Justering av stigläder och dylikt sker på medellinjen.

Utomhus: utanför stall med hästens huvud vänt från stallet. Större grupp ryttare ställer upp sina hästar på en linje.

Det är inte tillåtet att använda hörsnäckor/hörlurar/handsfree vid ridning.

På- och avklädning av jacka och täcke.

 

På- och avklädning av jacka och täcke sker efter avstigning eller om annan person håller i hästen. Jacka och ev. täcke placeras på anvisad plats i ridhuset.

Ridhus

 

Vid inträde i ridhus, knacka och invänta svar. Fråga om du kan komma in. Vid utträde, gör övriga ryttare uppmärksamma. Klädsel och täcken placeras i hörnet av ridhuset. Övriga ridhusregler finns uppsatta i ridhuset.

Som privatryttare tas extra hänsyn till ridskolans lektioner.

På läktaren ska det vara lugnt.

Regler

 

Vedertagna regler för ridhuset/ridbanan förväntas bli respekterade.

Hoppning

 

Longering och hoppning är tillåtet efter avstämning med de övriga på ridbanan. Det är dock olämpligt vid många ryttare på banan samtidigt. Det hindermaterial som togs fram ska också ställas tillbaks där det togs.

Uteridning

 

Uteridning sker lämpligast två och två eller i grupp. Det är olämpligt att som ovan ryttare att rida ut ensam. Färdmeddelande med vem som rider ut, när man rider, var man rider och mobilnummer bör lämnas på anvisad anslagstavla innan uteritt påbörjas. Mobiltelefon medförs, för att kunna användas vid eventuell olyckshändelse. Vid all ridning ute gäller: sakta av till skritt och lämna plats vid möte av annat ekipage eller gående. Trafikregler respekteras. Ridningen anpassas efter den minst rutinerade ryttaren/hästen.

Tider

 

Se ridhusschema.

Externa tränare

 

De tränare/ridlärare du kan välja att träna för är de anlitade externa tränare som HRK har samarbete med samt ridskolans ridlärare. Du har alltså inte tillåtelse att ta hit egen tränare utan överenskommelse med ridskolechef.

Externa hästar   Hantering och ridning av hästar som inte är uppstallade på anläggningen omfattas av policyns ramar. Dock gäller ej försäkringsskydd i händelse av olycka för ryttare som ej är medlem hos HRK.

  

Lastning

Utrustning

 

Träns eller grimma med grimskaft. Vid ovan häst/hästförare bör hjälm och handskar användas. Använd om det behövs linor och foderhink.

Genomförande

 

Lastning genomförs på ett vedertaget och lugnt sätt med iakttagande av god säkerhet. Använd alltid medhjälpare vid behov.

 

Skötsel och skötselrutiner

Stallet

Häst i box

 

Hästar sköts i respektive box eller på avsedd skötselplats. Stallgången används inte som uppbindningsplats.

Vid mockning, skötsel av och hantering av häst i box binds hästen alltid upp. Bind upp hästen kort (ca 40 cm) så att den inte kan fastna.

När hästen fångas eller släpps står skötaren mellan hästen och boxdörren för att undvika att bli instängd.

På- och avtag täcke

 

Täcke på: Samla ihop täcket och lägg det lugnt över hästens rygg. Knäpp bogspännena, därefter bukgjordarna, avsluta med bensnörena.

Täcke av: Lossa bensnörena, lossa bukgjordarna och avsluta med bogspännena. Lyft lugnt av täcket.

Spolplats

 

Spolplatsen rengöres efter användandet. Rulla ihop och häng upp slangen efter dig.

Foder

 

Hästarna utfodras enligt uppsatt foderkort.

Ordning

 

Grundläggande för en säker hästverksamhet är att hela anläggningen präglas av god ordning.

Vid ridning förvaras sakerna i boxen, ej i stallgången eller på uppställningsplatsen. Stallgången är alltid fri från föremål.

Golvet i sadelkammaren hålls städat och tomt.

Gödsel på stallgång/uppställningplats tas bort innan du lämnar platsen.

Alla redskap och all utrustning förvaras på avsedd plats.

Adress

Hallsbergs Ridklubb

Lindhult
694 72 Östansjö

Telefon: 070-600 10 26

E-post kontoret@hallsbergsrk.se

Verksamhetsidé och vision

Vi erbjuder utbildning och utveckling inom klassisk ridning och hästhållning. Här får du rida för engagerade ridlärare på trevliga hästar i en lugn och trivsam miljö. Vi förenar kunskap med glädje och gemenskap.

Vår vision: Vi ska vara det självklara valet för dig som vill utvecklas med häst.

Bankinformation

Bankgiro för inbetalning av ridavgift:
368-8314

Swish nummer för försäljning:
123 363 58 02