Ridkontrakt

RIDKONTRAKT, HALLSBERGS RIDKLUBB

(finns som uskriftvänlig pdf-fil här)

 • Betalning sker månadsvis och du betalar den sista varje månad för nästkommande ridperiod.
  Du håller själv reda på din inbetalning som du fått ett schema på. Den finns också på vår hemsida. Det är inte tillåtet att själv göra justering av avgiften.
 • Vid försenad betalning utgår en påminnelseavgift på 50 kr utöver avgiften för ridlektionerna, betalningsfristen på påminnelsen är en vecka. Om betalning fortfarande ej skett avstängs eleven från fortsatt ridande och ärendet går vidare till Svensk Kapital Inkasso.
 • Utöver ridavgiften tillkommer årlig obligatorisk medlemsavgift för att försäkring och angivet ridpris ska gälla.
  Du får dessutom den rikstäckande medlemstidningen ”Häst och Ryttare” hem i din brevlåda.
 • Ökar föreningens omkostnader äger HRK rätten till eventuell prishöjning av ridavgifter.
 • Vid förhinder, ringer du och meddelar att du inte kommer.
  En telefonsvarare finns att prata med om ingen finns tillgänglig på kontoret.
 • Vi garanterar ingen ”igenridning” vid frånvaro, men naturligtvis kan du själv byta med annan elev i grupp med likvärdiga kunskaper. Informera din ridlärare!
 • Uppsägning av ridplats ska ske senast 30 dagar före utträde ur gruppen, gäller även vid terminsstart.
  Alltså sammanfaller sista betalningsdatum för din sista ridperiod och uppsägning. Har ej uppsägning skett, debiteras eleven för nästkommande period. Påbörjad period återbetalas ej. Avgift återbetalas endast vid långvarig sjukdom eller skada som kan styrkas med läkarintyg.
 • Byte av grupp och tid kan bli aktuell vid förändringar och vid för få antal elever i grupperna.
 • Medlemsinsats kan förekomma genom att vara till förfogande som t.ex. funktionär, cafeteriapersonal, hjälpa till vid städdag och försäljning av inkomstbringande produkt.

Jag har tagit del av och läst Hallsbergs ridklubbs trivselregler och godkänner ridkontraktet:


Namn______________________________________________ Ridgrupp____dag kl______

Adress_____________________________________________

Ort________________________________________________

Målsmans underskrift (gäller barn och ungdomar under 18 år)

Namn______________________________________________

Personnummer______________________________________

Adress

Hallsbergs Ridklubb

Lindhult
694 72 Östansjö

Telefon: 070-600 10 26

E-post kontoret@hallsbergsrk.se

Verksamhetsidé och vision

Vi erbjuder utbildning och utveckling inom klassisk ridning och hästhållning. Här får du rida för engagerade ridlärare på trevliga hästar i en lugn och trivsam miljö. Vi förenar kunskap med glädje och gemenskap.

Vår vision: Vi ska vara det självklara valet för dig som vill utvecklas med häst.

Bankinformation

Bankgiro för inbetalning av ridavgift:
368-8314

Swish nummer för försäljning:
123 363 58 02