Ridpriser

Ridpriser:

50 min junior 185 kr max 7-8 elever i gruppen.

50 min  Senior 230 kr max 7 elever i gruppen.

Special hoppgrupp/dressyrgrupp senior 240 kr

Special hoppgrupp/dressyrgrupp junior 200 kr

Ni vet väl att om ni rider mer än 1 tillfälle per vecka så får ni rabatt med 30 % på det billigaste av tillfällena!!

>> Senaste betalningsunderlag hittar du här.

UPPSÄGNING AV RIDPLATS
Uppsägning ska ske 30 dagar innan urträde ur gruppen.
Alltså samtidigt med inbetalning för nästkommande månad säger man upp sin plats om man ej ska fortsätta prenumerera på en ridplats.
Har ej uppsägning skett, debiteras eleven för nästkommande period.
Påbörjad period återbetalas ej. Avgift återbetalas endast vid långvarig sjukdom eller skada som kan styrkas med läkarintyg.

VID FÖRSENAD BETALNING Utgår en påminnelseavgift på 60 kr utöver avgiften för ridlektionerna, betalningsfristen på påminnelsen är en vecka.
Om betalning fortfarande ej skett, avstängs eleven från fortsatt ridande och ärendet går vidare till Lindorff för inkasso

Medlemsavgifter:
Medlemsavgiften är obligatorisk för alla elever, för försäkringar och för att angivet ridpris ska gälla.
Du får dessutom den rikstäckande medlemstidningen ”Häst & Ryttare”
Betalas senast 31 December Betalning gäller kalenderår och betalas in till BG 368-8314
Familj (max 3st): 900:-
Senior: 400:-
Junior: 300:-


Skriv ut   E-post