Swish till klubben

Handlat profilprodukter?

Har du handlat en luvtröja, t-shirt eller någon annan profilprodukt använd då ovanstående QR-kod för betalning.

Tagit en privatlektion eller deltagit på en stallaktivitet?

Har du tagit en privatlektion, hyrt ridhuset eller dylikt använd ovanstående QR-kod för betalning

Glömde du swisha för fika?

Glömde du swisha för något du handlade i cafeterian använd då ovanstående QR-kod för betalning.

Swishnummer till Hallsbergs ridklubb: 123 363 58 02