Ungdomssektionen

Matilda Fastberg 
 

Ordförande
 

Tyra Andersson
 

Vice Ordförande 
Började rida i HRK 2012 och gick med i USEK 2018. Hon är även med i DUS och har ungdomsledarkurs. I USEK hjälper hon till med aktiviteter, och planera, inköp m,m 
Tyra hittar ni i stallet på Tisdagar.