Rid- och medlemsavgifter

Medlemsavgift

  • Senior: 450kr
  • Junior: 350kr
  • Familj: 1050kr
Medlemsavgiften betalas in den sista januari för befintliga medlemmar. Om du blir ny medlem under året, faktureras medlemsavgiften på din första faktura med ridavgifter.

För alla våra medlemmar gäller följande försäkring:
https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/ridsport

Ridavgifter för lektioner

  • Ridlekis (4-6 år) 170kr per gång.
  • 50 min junior 210 kr (max 7-8 elever i gruppen).
  • 50 min senior 245 kr (max 7 elever i gruppen).
  • Special hoppgrupp/dressyrgrupp junior 220 kr.
  • Special hoppgrupp/dressyrgrupp senior 255 kr.

Du vet väl att om du rider mer än 1 tillfälle per vecka så får du rabatt med 15 % på det billigaste av tillfället!

Ridavgifterna betalas månadsvis via faktura som kommer per e-post.


Avgift för privatlektion

50 min privatlektion 550kr.